Όροι χρήσης

Η ιστοσελίδα  thermidometritis.com εξυπηρετεί χρήστες σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Προτού κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Κάθε πρόσβαση από μέρους σας στο υλικό που θα βρείτε στην Ιστοσελίδα της επιχείρησης και κάθε χρήση αυτού υπόκεινται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

Εφόσον επιλέξετε να επισκεφθείτε ή να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας μας, τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, ότι έχετε κατανοήσει και ότι είσαστε απολύτως σύμφωνοι με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης της συγκεκριμένης Ιστοσελίδας.

Πεδίο Xρήσης της Iστοσελίδας

Η Ιστοσελίδα thermidometritis.com και το περιεχόμενό της είναι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και  η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να περιορίσει την παροχή των υπηρεσιών της σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία οποιασδήποτε υπηρεσίας παρέχει.

Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Η υπηρεσία thermidometritis.com σέβεται την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της Ιστοσελίδας.

Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε την Πολιτική Απορρήτου που θα βρείτε στην Ιστοσελίδα μας, η οποία επεξηγεί, μεταξύ άλλων, τον σκοπό χρήσης των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και παραθέτει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών της Ιστοσελίδας.

Μη Εμπιστευτικές Πληροφορίες

Με την εξαίρεση οποιωνδήποτε εφαρμοστέων όρων και προϋποθέσεων που εκτίθενται στην Πολιτική Απορρήτου, οποιαδήποτε επικοινωνία ή άλλο υλικό που τυχόν μας στέλνετε μέσω διαδικτύου ή απευθύνετε προς την Ιστοσελίδα της επιχείρησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με άλλο τρόπο, όπως ερωτήματα, σχόλια, προτάσεις και τα συναφή, η επιχείρησή μας θα τα εκλάβει και θα τα μεταχειριστεί ως μη εμπιστευτικά, ενώ δεν θα έχει καμία δέσμευση ως προς τις πληροφορίες αυτές.

Η επιχείρησή μας είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε ιδέα, σύλληψη, τεχνογνωσία ή τεχνική που περιέχεται σε αυτού του είδους την επικοινωνία για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της προώθησης των υπηρεσιών που προσφέρει μέσω διαδικτύου.

Ιστοσελίδες και Σύνδεσμοι Τρίτων Μερών

Αυτή η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν σε τρίτους, ο έλεγχος των οποίων δεν ανήκει στην επιχείρησή μας.

Ομοίως, πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας μπορεί να επιτευχθεί και μέσω συνδέσμων που θα βρείτε στις ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι βρίσκονται πέραν του ελέγχου της επιχείρησής μας.

Η επιχείρησή μας δεν εγγυάται ούτε δίδει οποιαδήποτε υπόσχεση για την ακρίβεια, την ενημερότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια ήθελε τυχόν προκληθεί από το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές.

Οποιαδήποτε παραπομπή σε ιστοσελίδα τρίτου μέσω συνδέσμου που βρίσκεται στην Ιστοσελίδα της επιχείρησής μας, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η επιχείρησή μας εγκρίνει ή συστήνει ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο ή τις ιστοσελίδες των τρίτων.

Αποκλεισμός Ευθύνης

Η ιστοσελίδα thermidometritis.com δεν δίνει κανενός είδους εγγύηση ούτε δίνει οποιαδήποτε υπόσχεση αναφορικά με την ανά πάσα στιγμή ακρίβεια, ενημερότητα ή πληρότητα των πληροφοριών που αναφέρονται σε αυτήν.

Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο που πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα thermidometritis.com δεν δίνει οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση, ούτε υπόσχεται την εγκυρότητα των διατροφικών πληροφοριών των φορέων που έχουν δημιουργήσει τους συγκεκριμένους πίνακες σύνθεσης τροφίμων.

Ούτε η επιχείρηση αλλά ούτε και οποιοδήποτε μέρος που συμμετείχε στη δημιουργία, στο σχεδιασμό ή στην διάθεση της Ιστοσελίδας thermidometritis.com, θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά κάθε άμεσης, έμμεσης, τυχαίας, παρεπόμενης, ή άλλης ζημίας, που θα προκύψει τυχόν από οποιαδήποτε πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης αυτής της Ιστοσελίδας, ή για ζημία που προκλήθηκε από έστω και ελαφρά αμέλεια οποιουδήποτε υπαλλήλου ή από οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη στο περιεχόμενό της.

Ο αποκλεισμός της ευθύνης περιλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.

Περιγραφή Υπηρεσίας

Η ιστοσελίδα thermidometritis.com αναδημοσιεύει (και μόνο) διατροφικές πληροφορίες πινάκων σύνθεσης τροφίμων τρίτων φορέων (Αμερικανικό Υπουργείο Γεωργίας κλπ).

Σε καμία περίπτωση και υπό καμία προϋπόθεση δεν συστήνεται ο Χρήστης να υιοθετήσει ένα πρόγραμμα διατροφής χωρίς να συμβουλευθεί έναν επαγγελματία Διαιτολόγο-Διατροφολόγο με άδεια άσκησης επαγγέλματος όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Οι πληροφορίες που αναδημοσιεύονται στην ιστοσελίδα thermidometritis.com δεν υποκαθιστούν έναν επαγγελματία Διαιτολόγο-Διατροφολόγο.

Όσο η ιστοσελίδα thermidometritis.com επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα της, και τις σχετικές με αυτή και υπηρεσίες, θα ανανεώνει και την παρούσα πολιτική.

Σας συστήνουμε να διαβάζετε τους όρους χρήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των υπηρεσιών της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από την εμφάνισή της στην Ιστοσελίδα της επιχείρησης.

Τιμολόγηση

Οι αναγραφόμενες τιμές όλων υπηρεσιών στην Ιστοσελίδα της επιχείρησης είναι τιμές λιανικής και περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. και η τιμή που χρεώνεται στον πελάτη είναι η ισχύουσα κατά τη στιγμή της παραγγελίας.

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των υπηρεσιών της, ωστόσο, οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση δεν θα επηρεάζει τις παραγγελίες που έχουν ήδη ολοκληρωθεί και οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από την επιχείρηση.

Η επιχείρηση σας παρέχει τη δυνατότητα, κατά την υποβολή της παραγγελίας σας, να επιλέξετε τον τύπο του παραστατικού το οποίο επιθυμείτε να εκδοθεί, απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο, συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο της Ιστοσελίδας.

Η συναλλαγή θα θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο μετά την αποστολή γραπτής ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης από την επιχείρηση. Σημειώνεται ότι η επιχείρηση δύναται να υπαναχωρήσει και να μην εκπληρώσει μία παραγγελία, αναιτιολογήτως, ενώ στην περίπτωση αυτή θα επιστρέφεται το τίμημα που τυχόν έχει ήδη εισπραχθεί, κατόπιν συνεννοήσεως με τους πελάτες.

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Όλες οι πληρωμές με πιστωτική κάρτα γίνονται μέσω ασφαλούς περιβάλλοντος συναλλαγών της Paypal.

Όταν ολοκληρώσετε την παραγγελία σας και εφόσον έχετε επιλέξει τρόπο πληρωμής με πιστωτική θα μεταφερθείτε σε ασφαλή σελίδα της Paypal όπου θα ολοκληρώσετε την αγορά σας.

H ιστοσελίδα thermidometritis.com δεν αποθηκεύει δεδομένα πιστωτικών καρτών ούτε έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά.

Διαθεσιμότητα και ευθύνη

H ιστοσελίδα thermidometritis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.

Υπαναχώρηση

Επιστροφές χρημάτων για υπηρεσίες που έχουν πωληθεί μέσω της Ιστοσελίδας της επιχείρησης  προβλέπονται μόνο εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ημέρα τις αγοράς τους.

Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα – e-mail στo info@thermidometritis.com και να αιτηθεί την ακύρωση της παραγγελίας του όπως επίσης και την επιστροφή χρημάτων με την προϋπόθεση ότι το κόστος επιστροφής (έξοδα refund) επιβαρύνει τον ίδιο τον πελάτη.

Μόλις η ιστοσελίδα thermidometritis.com λάβει αίτημα επιστροφής ή αλλαγής προϊόντος και εφόσον τηρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, θα πιστώσει την πιστωτική κάρτα του Πελάτη με το σχετικό ποσό.

Για την επεξεργασία του αιτήματος και την πραγματοποίηση της πιστωτικής εγγραφής απαιτούνται συνήθως 7 εργάσιμες ημέρες.

Ο Πελάτης θα ειδοποιηθεί μόλις έχει γίνει η πλήρης επεξεργασία του αιτήματος επιστροφής/αλλαγής.

Ανήλικοι

Απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή δεν έχουν από το νόμο την απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Γενικά περί Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης

Εάν κάποιος από τους ανωτέρω Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης κριθεί μη νόμιμος, άκυρος ή μη εκτελεστός, ο συγκεκριμένος όρος θα θεωρείται σα να μην έχει γραφεί, δίχως όμως να επηρεάζεται η εκτελεστότητα και εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων.

Η επιχείρηση δύναται οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει οποιονδήποτε ή το σύνολο των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσεως που περιλαμβάνονται στο παρόν και οι χρήστες θα θεωρείται ότι έχουν ειδοποιηθεί και ότι δεσμεύονται από τις αλλαγές από τη στιγμή που αυτές θα εμφανισθούν στην Ιστοσελίδα της επιχείρησης.

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διαγράψει υλικό της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι εν λόγω Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας θα διέπονται από τους νόμους της Ελλάδος. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που σχετίζεται με την παρούσα Ιστοσελίδα είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Έδρα Επιχείρησης

Η έδρα της επιχείρησής μας βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας 16. Τηλεφωνικό κέντρο 2512510970. Διεύθυνση Ηλ. Ταχυδρομείου:  info@thermidometritis.com